Mediaprint 

Kort fortalt er DRIVE Oslo et kreativt ekspressbyrå som kan utarbeide og produsere materiell til de fleste kanaler. Trykkproduksjon som fagområde kaller vi Mediaprint. DRIVE Oslo er 25 medarbeidere som legger vår stolthet i forutsigbarhet på kvalitet, pris og levering.

Foruten fagområdene til Mediaprint, har DRIVE Oslo kreativ og teknisk produksjonskompetanse innenfor retail & print, packaging, 3D & animasjon, web, presentasjoner og tv/film m.m. 

Mediaprint løser produksjon og distribusjon av alt trykket materiell. Vi løser selvsagt alle oppgaver og opplag, men er nok en spesielt egnet løsning for kunder med et sammensatt trykksaksbehov som krever et godt tilpasset leverandørspekter. 


Ett kontaktpunkt
Dere får én kontaktperson som håndterer all produksjon, uavhengig av hva som skal leveres.

Prosjektledelse helt frem til alt er vel fremme
Vi håndterer ev avvik underveis, reduserer risiko gjennom hele prosessen og sørger for en punktlig leveranse.

Verdiøking av leveransen
Vi gir verdifulle råd mht praktisk løsning, materialvalg, distribusjon med mer.

Tilrettelegger for miljømerking
Vi kan sørge for det som skal til for å oppnå ønsket miljømerking.

Gode priser og finansiell trygghet
Drive Oslo/Mediaprint har svært konkurransedyktige priser pga vårt store volum og brede nettverk av leverandører både i Norge og utlandet. Fordi vi er en del av et større konsern, har vi også en solid finansiell situasjon, og alle våre rutiner er godkjent i henhold til Sarbanes-Oxley (Sox).