En viktig kjernekompetanse i Mediaprint, er selve distribusjonen av kundeaviser ut til folks postkasser. Vi rådgir på utvalgsseleksjon, har inngående kjennskap til Posten’s budruter og systemer, og sikrer at alle typer uadresserte forsendelser (kundeaviser mm) når riktig målgruppe til avtalt tid.