Vi løser alle typer DM-oppgaver for våre oppdragsgivere.

Det kan være kompliserte utsendelser med uendelige kombinasjoner av brev, ytterkonvolutter, innerkonvolutter, individuelle tekster, signaturer, språk og adressefiler. Vår styrke ligger i rutinen i denne typen arbeid, slik at vi kan gjennomføre komplekse utsendelser feilfritt.

Hver jobb må allikevel løses som en helt ny jobb. Kampanje-magasinet her ble trykket individuelt for hver mottaker ved at dennes kollegaer ble trykket på som en sirk-liste på baksiden av bladet. En komplisert jobb både mht det trykk-tekniske og  adresseprogrammering, men som fungerte bra!

Vi har løst et utall andre DM-oppgaver i diverse 3D-utførelse – om det skal være eggekartonger, pilotbriller, prismer i lokk eller annet. I tillegg til å finne gode produksjonsløsninger, hensyntar vi alle forhold rundt pakking, forsendelse, miljø med mer.