DRIVE Oslo/Mediaprint er spesialister på grafisk produksjon og mediedistribusjon.

Vi har over 25 års produksjonserfaring fra grafisk produksjon og mer enn 20 års erfaring fra distribusjon, som samlet sett gir en unik kompetanse som skal komme våre kunder til nytte, enten de er kunder i et av våre søsterselskaper McCann og Scandinavian Design Group, eller jobber med oss direkte.

Mediaprint løser alle typer produksjoner og innkjøp, og du vil alltid få én kontaktperson å forholde deg til uansett hva du trenger. Vi er helt uavhengige mht hvor vi produserer, og står derfor alltid fritt til å finne den leverandøren som er ideell for akkurat ditt oppdrag.  Vår kjernekompetanse er å utarbeide den aller beste løsningen for den oppgaven kunden trenger å løse og følge jobben helt frem til endelig levering. Det innebærer å finne riktig trykkmetode, kvalitetsnivå og  materialvalg, design, pakking, at alle krav til miljø og etikk oppfylles med mer. Prisene våre er svært konkurransedyktige pga vårt store volum og vår kjennskap til bransjen i både inn- og utland. 

 

Om familien vår

Mediaprint tilhører et internasjonalt nettverk; I&F McCann Grupa. Vi holder hus i Grundingen på Aker Brygge i Oslo, og her deler vi både kantine og kunnskap med søsknene våre i designbyrået Scandinavian Design Group og reklamebyrået McCann.


DRIVE Oslo AS Mediaprint
Grundingen 6, Aker Brygge

NO-0250 Oslo
Telefon: +47 22 54 36 00
Fax: +47 22 54 36 01