Profileringsartikler kan for eksempel være give-aways til kunder, eller til bruk på messe eller event. Men det kan også være mer varig profilmateriell til internt bruk, slik for eksempel Wallenius Wilhelmsen brukte sitt materiell til å kommunisere felles verdier ut til en stor internasjonal organisasjon.

Det er i dag et stort fokus på miljøhensyn, og vi kan gi råd om dette og løse jobbene innenfor de miljøretningslinjene dere ønsker å følge.